Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
HNO 2020 © OCHA Burundi
HNO 2020 © OCHA Burundi

Ishirahamwe OCHA ryatanguje iyerekanwa ry’amasanamu yitiriye « Umusi umwe, nzobandi » ku kigo ndangakaranga c’abafaransa IFB

Kwigenekerezo rya 9 Nzero uyu mwaka wa 2020, niho haba ihuriro ry’abantu bavuye mu mice itandukanye harimwo abanyeshure bo muri za kaminuza, abanditsi, abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu be n’aya ONU, bitabiriye ubutumre bw’ishirahamwe OCHA ngo birabire amasanamu yakozwe n’umuhinga Vincent Tremeau ayandi nayo akorwa ku buhinga bwa Larisa Byll Cataria wo mw’ishirahamwe 3Hi africa.

Bose bafise imyaka iri hagati y’itandatu n acumi n’umunani, abigeme bari kurayo mafoto bakoresheje ivyambarwa bakuye mumihana iwabo kugira bereke abantu ico bipfuza kuba muri kazoza bamaze kwigira haruguru.

Kenshi na kenshi abagore be n’abakobwa bari mumugwi ukarigwa cane n’ingorane, zimwe twovuga ni nk’amabi afatiye kubitsina, kuja kw’ishure canke kuvuzwa. Ivyo bikaba ari ibintu bidakunze gusirxa ahabona mubinyamakuru. Iryo huriro ryashize ahabona nkuru tudakunze kumenya cane : ivyifuzo nindoto z’abana b’abakobwa basanzwe baba mu ngorane.

Ishirahamwe OCHA ikaba ishimiye cane Ikigo c’abafaransa co cafashije kwakira ivy bikorwa, hamwe na Larissa we yafashe amasanamu yabigeme babiri b’abarundikazi.

URL:

Yuguruwe: