Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye

Abantu barenga 4500 nibo batowe ingwara ya COVID19 kuva iyo ngwara yibonekeje mu gihugu

Kuva muri Ntwarante umwaka wa 2020 (igihe umurwayi wa mbere yatorwa iyo ngwara) gushika igenekerezo rya 24 rusama 2021, U Burundi bwari bufise abantu 4 568 banduye ingwara ya COVID-19.

Turabonako hari iyongererkana y’abantu bafatwa n’iyo ngwara kuva mu nzero 2021. Bibonekako abantu 3 592  (ibice 81,30%) bafashwe uyu mwaka mu mezi ane n’iminsi 20 mugihe abantu 826  (ibice 19,70%) bari bagwaye mu mezi acenda umwaka uheze kuva muri ntwarante gushika muri kigarama 2020.

Iryo duzwa ry’abantu banduye kuva muri nzero 2021 rifatiye kubitigiri vyiyongereye vy’abantu bapimwe habonetse ibipimo 9 kubantu ibihumbi 10000 muri 2021 mugihe hari 2 ku 10000 muri 2020.

URL:

Yuguruwe: