Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Inkuru iramvuye
Imodoka zitahukanye impunzi zivuye mu rwanda ziciye kumupaka wa nemba. Izo mpunzi zirindiriye gufatwa ibipimo vya COVID-19. © UNHCR 2020/Bernard Ntwari
Imodoka zitahukanye impunzi zivuye mu rwanda ziciye kumupaka wa nemba. Izo mpunzi zirindiriye gufatwa ibipimo vya COVID-19. © UNHCR 2020/Bernard Ntwari

Impunzi z’abarundi zigera ku bihumbi 20 000 zaratahutse kuva muri nzero

Kuva igikorwa co gutahukana impunzi z’abarundi gitanguye muri 2017, Ishirahamawe HCR ryarafashije abarundi bagera ku 102 761 gutahuka. Muruyumwaka wa 2020,HCR yatahukanye impunzi ibihumbi 23 041 kumpunzi bibhumbi 50 000 vyari bitegekanijwe gisika kwi’igenekerezo rya 14 gitugutu.

Mur’abo batahukanywe muri 2020, abenshi bavuye muri Tanzaniya (19850) mu rwanda (2606) hamwe no muri repubulika iharanira demikarasi ya congo (584). Kuva muri myandagaro, impunzi ziri mu rwanda niho zatangura guhunguka. Abavuye nka bose mu rwanda, ouganda baje kugushaka kwabo.

Kubera uburyo buke, HCR be n’abayifasha hamwe na reta y’uBurundi bahura n’ibibazo nyamukuru bitatu : kubandanya igikorwa c’ugutahukana impunzi hisunzwe amategeko n’iteka ry’impunzi, gushigira ugusubiza muzabo abatahutse mukibano, be n’ugukingira umutekano w’abahungutse be n’ukubasubiza muzabo

Kugirango igikorwa c’ugutahukana impunzi kigende neza,ishirahamwe HCR ryarashize ahabona uUmugambi wo gutahukana impunzi uyo nawe ukaba ukeneye amafaranga agera ku milioni 189,8 z’amadolari.

URL:

Yuguruwe: