Burundi

Icegeranyo c'ivyabaye
Guhuza ibikorwa
Impunzi zambere zigera ku 485 aho zashika ku mupaka wa Nemba/ Gasenyi, baherekejwe n’abaserukira HCR mu Rwanda hamwe n’abaserukira reta y’URwanda bakirwa nabaserukira HCR y’I Burundi hamwe nashikiranganji bar eta y’uBurundi © HCR 2020/Bernard Ntwari
Impunzi zambere zigera ku 485 aho zashika ku mupaka wa Nemba/ Gasenyi, baherekejwe n’abaserukira HCR mu Rwanda hamwe n’abaserukira reta y’URwanda bakirwa nabaserukira HCR y’I Burundi hamwe nashikiranganji bar eta y’uBurundi © HCR 2020/Bernard Ntwari

Ishirahamwe rijejwe gutahukana impunzi HCR ryasubiriye gutahukana impunzi z’abarundi bahora mugihugu c’uRwanda

Kwigenekerezo rya 27 Myandagaro, Uburundi bwarakiriye impunzi zambere zivuye mu Rwanda kuva mu 2015. Murizo mpunzi harimwo abana bangana na 271, abakuze 208 hamwe n’abari muzabukuru 6. Abagore nabakobwa anana n’ibice 46 kw’ijana, 40 muribo bafise ubumuga canke bafise amagara abakitse.

Babifashijwemwo n’umugambi wo gutahukana impunzi wa HCR, izo mpunzi zashikanywe mu kigo ca Songore kiri mu ntara ya Ngozi. Kuva mu ntango y’uwo mugambi, impunzi ziera ku 1 018 zaratahukanywe kubushake bwazo.

Ishirahamwe HCR rikaba ryarabandanije ugutahukana izindi mpunzi z’abarundi ziri mu bihugu bibanyi vya tanzaniya na repubulika iharanira demokarasi ya congo. Rikaba rikengurukira cane ababafasha na canecane amerika CERF be n’ibanki nkuru ya afurika ubufaransa be na coreya bama bashigikira uwo mugambi wo gutahukana impunzi z’abarundi.

URL:

Yuguruwe: